דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסהטופס הזמנת מאמר (השאלה בין ספרייתית)

השירות ניתן לבעלי כרטיס קורא תקף

פרטי המזמין:
שם פרטי:
שם משפחה:
דוא"ל:
טלפון:
מחלקה:

תשלום:
אופן תשלום:
עבור מספר תקציב יש למלא את השדות הבאים:
1.מספר תקציב פעיל:
2.שם בעל התקציב:

פרטי המאמר:
כותר המאמר:
מחבר המאמר:
שם כתב העת/הספר:
מראה מקום:
שנה:כרך:
חוברת:עמודים:

הערות:


בבקשה שלחו לי את המאמר בדוא"ל כקובץ PDF:
אני מצהיר/ה בזאת כי הפריט המבוקש נדרש על ידי למטרת מחקר או לימוד עצמי בלבד.

לא אשתמש בעותק המבוקש למטרה אחרת או למטרה מסחרית ולא אעביר אותו לאדם נוסף אלא אם הוא מעורב במחקר זה. אם אעשה שימוש אחר בעותק שספקתם לי, אהיה אחראי להפרה של זכויות יוצרים.

הקלד קוד אבטחה