דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
נווט למעלה
כניסה

ספרית הר הצופים

:

הזמנת מאמר


השאלה בין-ספרייתית - טופס הזמנת מאמר

פרטי המזמין:
שם פרטי:שם משפחה:
טלפון נייד:טלפון:
מספר ת.ז:מספר מלא - 9 ספרות
מעמד:
דוא"ל:

תשלום:
למורים בלבד - יש להזין מספר תקציב:

פרטי המאמר:
שם כתב העת/ הספר:
שם המאמר/ הפרק:
מחבר המאמר/ ספר:
מראה מקום:
שנה:כרך:
חוברת:עמודים:

מאיזו ספריה:
מספר מערכת:(ספר בלבד)

זמינות:במידה והמאמר לא נמצא באוניברסיטה בארץ אני מעוניין להזמינו ממכללה (בתוספת תשלום).

במידה והמאמר לא נמצא בארץ, אני מעוניינ/ת להזמינו מחו"ל (בתוספת תשלום).

אני מצהיר/ה בזאת כי הפריט המבוקש נדרש על ידי למטרת מחקר או לימוד עצמי בלבד.

לא אשתמש בעותק המבוקש למטרה אחרת או למטרה מסחרית ולא אעביר אותו לאדם נוסף אלא אם הוא מעורב במחקר זה. אם אעשה שימוש אחר בעותק שספקתם לי, אהיה אחראי להפרה של זכויות יוצרים.

הקלד קוד אבטחה