דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
נווט למעלה
כניסה

ספרית הר הצופים

:

השאלת מודם סלולרי


טופס השאלת מודם סלולרי

ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה ע"ש בלומפילד
* חובה למלא את כל השדות בטופס.
שם פרטי:
שם משפחה:
מספר זהות:(9 ספרות)
דוא"ל:
מס מודם:

מאשר/ת כי קיבלתי מודם סלולארי מהספרייה למדעי הרוח והחברה ע"ש בלומפילד

הצהרה
1.אני מתחייב/ת לעשות במודם הסלולרי שימוש זהיר ומוקפד.

2.אני מתחייב/ת להחזיר את הקורא המודם הסלולרי במצב שלם, תקין ופועל.

3.הובא לידיעתי כי אם לא אחזיר את המודם הסלולרי במועד אחויב בקנס כספי על סך 10 ₪ לכל יום איחור.

4.ידוע לי כי במקרה שהמודם הסלולרי לא יוחזר כלל על ידי (לרבות אם אבד) אחויב בתשלום שוויו בסך של 200 ש"ח.

5.האוניברסיטה לא תהיה אחראית לכל נזק, חוסר, אובדן או הפסד שיגרם לשואל עקב שימוש במודם הסלולרי, לרבות בגין נזק, וירוסים או בעיות קליטה.

6.אני מתחייב שלא להוציא את המודם הסלולרי מרשותי וכי אשתמש בו בעצמי בלבד ולא אתן לאף אדם ו/או גוף אחר רשות להשתמש בו.

7.ידוע לי כי הסכומים הנ"ל ייחשבו חובות שכר לימוד שלי לכל דבר ועניין.

קראתי את תנאי השימוש והנני מאשר/ת את ההצהרה.הקלד קוד אבטחה