דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

השאלה בין-ספרייתית - טופס הזמנת מאמר / פרק מספר

פרטי המזמין:
שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
מספר ת.ז:מספר מלא - 9 ספרות
מחלקה:
מעמד:
דוא"ל:

לסגל - יש להזין מספר תקציב:

פרטי המאמר:
שם כתב העת/ הספר:
שם המאמר/ הפרק:
מחבר המאמר/ ספר:

שנה:כרך:
חוברת:עמודים:

בבקשה שלחו לי את המאמר בדוא"ל כקובץ PDF:

הערות:


אני מצהיר/ה בזאת כי הפריט המבוקש נדרש על ידי למטרת מחקר או לימוד עצמי בלבד.

לא אשתמש בעותק המבוקש למטרה אחרת או למטרה מסחרית ולא אעביר אותו לאדם נוסף אלא אם הוא מעורב במחקר זה. אם אעשה שימוש אחר בעותק שספקתם לי, אהיה אחראי להפרה של זכויות יוצרים.הקלד קוד אבטחה