דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
Nursing_And_Faculty_Logos.jpg

בקשה לפטור מקורסי חובה
הנחיות והבהרות להגשת הבקשה
ניתן להגיש בקשה לפטור מקורס, על סמך קורס שנלמד במוסד אחר להשכלה גבוהה, ובתנאי שהציון הינו 65 ומעלה
נא לצרף גיליון ציונים וסילבוסים של הקורסים בגינם הבקשה
תשובה תשלח אליך לכתובת הדוא"ל של האוניברסיטה (Mail Huji)

פרטים אישיים
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:שנת לימודים:
מספר טלפון:דוא"ל אוניברסיטאי:
האם מחזיק בזכאות לתואר או תעודה?

אני מבקש פטור מהקורס:
שם הקורס:
מספרו:היקף הנ"ז:

אני מבקש פטור על סמך לימודים אקדמיים קודמים בקורס:
שם הקורס:
מספרו:היקף הנ"ז:
ציון:מוסד הלימודים:

סילבוס הקורס שנלמד
לא נבחר קובץ
גיליון ציונים רשמי
לא נבחר קובץ

הערות: