דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_MED26


חלק א': הסבר על המחקר
- תוכנית 'אדם ורפואה' מתקיימת זו השנה התשיעית בביה"ס לרפואה. עד כה לא נערכה הערכה לתוכנית. במחקר ראשוני זה ברצוננו ללמוד על נקודת המבט שלכם, ערב סיום לימודיכם, על התוכנית שבה למדתם בשנה א'. השאלות בטופס זה מתייחסות לחוויה האישית שלכם.

- שיטת המחקר היא איכותנית ומתבססת אך ורק על דברי המשתתפים שלוקחים חלק במחקר. לכן, נשמח אם תפרטו ותרחיבו בכל שאלה על רגשותיכם ודעותיכם ותוסיפו דוגמאות. מבחינתנו - כל המרבה הרי זה משובח!!

- מטרתנו אינה להעריך אתכם אלא את עצמנו כדי ללמוד ולהשתפר לעתיד. בכוונתנו בעתיד לחזור על המחקר במתכונת דומה עם מחזורים נוספים שלמדו בתוכנית. על כן מחקר זה אמור לשמש גם כפיילוט לקראת ההמשך. בכוונתנו לפרסם את תוצאות המחקר בכתבי עת מדעיים.
תודה מראש על תרומתכם ועל שיתוף הפעולה,
צוות המחקר.

חלק ב': חתימה על הסכמה מדעת
א. אני מצהיר/ה בזה כי אני מסכימ/ה להשתתף במחקר שכותרתו: "תפיסות של סטודנטים וסטודנטיות בשנה ו' על ההתנסות בתוכנית 'אדם ורפואה' בשנה הראשונה ללימודים".

ב. קיבלתי מידע מפורט על המחקר (ראה בחלק א' לעיל).

ג. הובהר לי שאני חפשי/ה להפסיק בכל עת את השתתפותי במחקר.

ד. הובטחה לי סודיות מלאה באשר לזהותי האישית ולשיוך המקצועי שלי בפרסומים מדעיים ובכלל.

ה. הובהר לי כי בכל בעיה הקשורה למחקר אוכל לפנות לחוקרת האחראית ולחוקרי המשנה (הפרטים בתחתית הטופס).

ו. נתתי את הסכמתי הנ"ל מרצוני החופשי והבינותי את כל האמור לעיל.

אני מסכים/ה לכל האמור לעיל
נא לסמן
טופס זה הנו אנונימי ומהווה חלק ממחקר. אי הסכמה להשתתף תתבטא באי מילוי הטופס.
הנך רשאי להשיב על חלק מהשאלות בלבד. הנך רשאי להפסיק את מילוי הטופס בכל עת.

חלק ג':

מידע כללי

גילמסלול

מין

לימודים אקדמיים קודמים לכניסה לביה"ס לרפואה
פרטו (אופציונלי)

שאלות פתוחות

1. במסגרת שנה א' ב'אדם ורפואה' נלמדו 4 בלוקים בנושאים הבאים: תקשורת,
רב תרבותיות, אתיקה ופרופסיונליזם.

• מה מבין כל אלו נחרט בזיכרונכם כמשמעותי (אפשר להתייחס ליותר מבלוק אחד)?
• פרטו מה היה משמעותי בעבורכם בבלוק/ים שציינתם? הביאו דוגמא.
• מה מכך היה גם משמעותי בהמשך הדרך? הביאו דוגמא.

2. במסגרת שנה א' ב'אדם ורפואה' לקחתם חלק בקבוצה קטנה בליווי מדריכים קבועים.

• מה היה משמעותי בשבילכם בפגישות אלו בשנה א' (אפשר להתייחס ליותר מפריט אחד)?
• מה מכך היה גם משמעותי בהמשך הדרך? הביאו דוגמא.

3. ספרו על 1-3 הדברים המשמעותיים ביותר שזכורים לכם משנה א'
כגון: מפגש עם אורח, הרצאה מסויימת, שיחה בקבוצה קטנה, מפגש עם חולה וכו'

• הסבירו מה היה משמעותי והוסיפו דוגמאות.

4. האם יש לכם דבר מה להוסיף?