דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_MED47


רשימת חברי סגל המטפלים בנושאים הקשורים לבינלאומיות
שם פרטי:שם משפחה:
דוא"ל:

שיוך יחידתי:

מגזר:היקף משרה:
טיפול בנושאים הבאים:
טיפול בסטודנטים בינלאומיים
טיפול באורחים בינלאומיים
מנהל/תמיכה בתוכניות בינלאומיות לתואר ולא לתואר (בנושאים של אקדמיה, שיווק ועוד)
ארגון כנסים בינלאומיים
חילופי סטודנטים
קשרים בינלאומיים
נושאים בינלאומיים ייחודיים – אנא פרטו בהערות
הערות: