דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_MED61

SchoolOfMedicine.jpg 

טופס היעדרות מהוראה

שם פרטי
שם משפחה
דוא"ל
טלפון נייד

אני אעדר מהוראה עקב שהות בחו"ל עד לתאריך
אני אעדר מהוראה עקב בידוד בית עד לתאריך
לכן לא אלמד בקורסים (נא לרשום את מספרי הקורסים בלבד)
קורס 1קורס 2
קורס 3קורס 4
קורס 5קורס 6