דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

בקשה למועד מיוחד

 

בקשה למועד מיוחד
הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע
ניתן להגיש בקשה לא יאוחר משבוע לאחר פרסום ציוני מועד ב'
חשוב! על מנת לוודא את הזכאות לבחינה במועד מיוחד יש לקרוא את סעיף 7.4 בנהלי הוראה ולימודים בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע (לחץ כאן לקריאה)
שם פרטי:עבריתשם משפחה:עברית
מספר זהות:מין:
טלפון:
דוא"ל אוניברסיטאי:

תואר:
חוג לימודים:
חוג לימודים נוסף:
חוג לימודים נוסף:

מספר הקורס:שם המורה:סמסטר:אבני פינה:
שם הקורס:

מועד א':
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
נגשתי לבחינה:ציון מועד א':(במידה וניגשתי)
לא ניגשתי עקב:עד 255 תווים, כולל רווחים

מועד ב':
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
נגשתי לבחינה:ציון מועד ב':(במידה וניגשתי)
לא ניגשתי עקב:עד 255 תווים, כולל רווחים

סיבת הגשת הבקשה:*
*נא לצרף אישור
לא נבחר קובץ
על הקובץ להיות בפורמט PDF
נימוקי הבקשה:


הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים
קראתי והבנתי את סעיף 7.4 בנהלי הוראה ולימודים בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

סעיף 7.4 בנהלי הוראה ולימודים בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

תשובה תשלח לתלמיד לכתובת הדוא"ל האוניברסיטאי
  ​