דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

בקשת התאמה לבחינות

 

טופס זה מיועד לתלמידי הפקולטה למדעי הטבע. הטופס אינו מיועד לתלמידים בקורסי שירות

שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:
טלפון:דוא"ל:

שנת לימודים לתואר:
תואר:
חוג לימודים:

אני זקוק להתאמה בבחינות על סמך אישור מהיחידה לתמיכה בסטודנטים עם לקויות למידה/יחידת הנגישות/ מגדר והורות לשנה"ל תשע"ח.
סמן את ההתאמה הרלוונטית
חדר שקט / ממועט נבחנים / נפרד
תוספת זמן 50%
הקראת שאלון (תאום ההקראה יתבצע ישירות עם היחידה לתמיכה בסטודנטים עם לקויות למידה)
הגדלת שאלון
מחשב
שעתוק (תאום השעתוק יתבצע ישירות עם היחידה לתמיכה בסטודנטים עם לקויות למידה)
אחר
פרט

פרטי הקורס
מספר הקורס:
שם הקורס:
מועד בחינה:
תאריך הבחינה*:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
שעת הבחינה:
*פניות ללא תאריך בחינה לא יטופלו
אולמות:

לא נבחר קובץ
על הקובץ להיות בפורמט PDF

אני מתחייב להודיע למחלקת הבחינות, 48 שעות מראש על אי השתתפותי בבחינה מסוימת.
את ההודעה יש לשלוח למייל mayaab@savion.huji.ac.il
מאשר בזה כי כל הפרטים לעיל נכונים