דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

בקשת הרשמה לשנים מתקדמות

 

בקשת הרשמה לשנים מתקדמות
פרטים אישיים
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:מין:
טלפון:דוא"ל:
שנה לתואר:

מעוניין/ת להירשם לחוג:


לימודים אקדמיים קודמים:
שם מוסד הלימודים הקודם:
שם החוג:

חובה לצרף גליונות ציונים רשמיים:
לא נבחר קובץאם סימנת מתחת גיל 18 עליך למלא אישור הורים:
אישור הורים
הריני מאשר/ת בזאת ל (שם מלא) מספר זהות:
להירשם לתואר בוגר באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת הלימודים תשפ"
על החתום:
שם מלא:
מספר זהות:

פירוט הבקשה:


מועמדים המבקשים להירשם לשנים מתקדמות במדעי המחשב (521) מתבקשים למלא את הטופס הבא

תשובת הועדה תשלח אליך לכתובת הדוא"ל כפי שתופיע בטופס זה.
יטופלו בקשות שיתקבלו במזכירות הפקולטה עד שבועיים לפני פתיחת הסמסטר.