דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

בקשה להכרה בשירות מילואים


בקשה להכרה בשירות מילואים
שם פרטי:עבריתשם משפחה:עברית
מספר זהות:
חוג לימודים:
טלפון:דוא"ל אוניברסיטאי:

שירות מילואים מזכה הינו שירות מילואים של 14 יום לפחות שנעשה בשנת לימודים אחת ומתוכם שירות של חמישה ימים לפחות ברצף או שירות של 21 ימים לפחות (גם ללא רצף ימים כאמור).

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים
קראתי והבנתי את סעיף ט' בנהלי הוראה ולימודים בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע לנספח ט': קבלת נ"ז בגין מעורבות חברתית

נספח ט': קבלת נ"ז בגין מעורבות חברתית

יש לצרף את אישור מילואים מקורי:
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ

לתשומת לבך, הזיכוי יוענק בהיקף של 2 נ"ז מקורסי אבני פינה, פעם אחת בלבד במהלך הלימודים, בגין השתתפות באחת הפעילויות הבאות: פעילות התנדבות, שירות מילואים, השתתפות בנבחרת הספורט או התזמורת של האוניברסיטה העברית.
תשובה תשלח לכתובת הדוא"ל האוניברסיטאי.
_____________________________________________________________________________________
לשימוש מזכירות הפקולטה:
_____ מאושר זיכוי *
_____ לא מאושר זיכוי **
תאריך: _______________ חתימה: ______________
זיכוי משמעותו לפטור מלימוד הקורס וגם מחובות הנ"ז.