דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_STUDEAN12הזמנת מעונות לאורחים
דיקנט הסטודנטים - הנהלת המעונות

1. פרטי המזמין
מחלקה:איש קשר:
מס' טלפון:דוא"ל:
כתובת למשלוח דואר:

פרטי חוקר/מרצה מארח
שם:דוא"ל:
טלפון:

2. פרטי האורח
שם פרטי:שם משפחה:
מס' דרכון:ארץ מוצא:
תאריך לידה:מין:

DD/MM/YYYY

מועד כניסה למעון:מועד עזיבה:

DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
מעון מועדף:

אופן התשלום:
מסגרת עיסוק עובד , מרצה אורח, חוקר, אורח , פוסטדוקטורנט:

הערות ובקשות מיוחדות:


נא לצרף מכתב מטעם החוקר/מרצה המארח, המתאר את מטרת הגעת האורח/ת:
לא נבחר קובץ
על הקובץ להיות בפורמט PDF
​​​