דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

פנייה לוועדת שכר דירה

hujiLogoNew.JPG 
 

 

huji_dekanat.png 
 
     
 
פנייה לוועדת שכר דירה
 
דיירי המעונות יקרים,
כדי לאפשר לוועדה לשקול את בקשתך יש למלא את הטופס הבא ולצרף מסמכים התומכים בבקשה.
נא לקרוא את ההנחיות להלן ולפעול לפיהן:
 1. בקשות לביטול הסכם מגורים במעונות הסטודנטים נדונות בפני ועדה הכוללת נציג אגודת הסטודנטים, נציג משרד דיקן הסטודנטים ונציג הנהלת המעונות.
 2. דיירים הפונים לוועדה ימלאו טופס בקשה לביטול הסכם מגורים (המצורף לזה). את הטופס ניתן להוריד באתר האינטרנט: https://dorms.huji.ac.il
 3. בסמכות הוועדה לאמת את המידע המפורט בפניה כראות עיניה.
 4. לטופס הבקשה יש לצרף מסמכים ואישורים מתאימים התומכים בבקשה. ללא מסמכים מתאימים הבקשה לא תדון.
 5. תשובת הוועדה תישלח בדואר אלקטרוני.
 6. יש להגיש את הבקשה לוועדה לפחות חודש מראש.
  1. ניתן לערער על ההחלטה בכתב בפני מנהל המעונות אדריאן קרמר adriank@savion.huji.ac.il
  2. ניתן לערער פעם נוספת וסופית בכתב בפני דיקן הסטודנטים של האוניברסיטה העברית  פרופ' גיא הרפז  revitalha@savion.huji.ac.il
  3. ניתן להגיש ערעור לכל המאוחר עד לחודש ימים לאחר מועד תום הסכם המגורים לגביו הוגשה הבקשה.
להזכירך נוהל ביטול הסכם מגורים כפי שמופיע בחוזה החתום על ידיך:
 1. הפסקת הסכם מגורים ועזיבה (החזרת מפתח למשרד) עד לתאריך 1 במאי. הדייר יודיע על כוונתו לעזוב את המעונות לפחות חודש לפני מועד העזיבה המבוקש. עזיבה מוקדמת מחייבת את הדייר בתשלום של שבוע ימים לאחר מועד הפינוי.
 2. במקרה של הודעה בהתראה קצרה מחודש ימים הדייר יחויב בתשלום של חודש ימים+7 ימים.
 3. הפסקת הסכם מגורים ועזיבה (החזרת מפתח למשרד) לאחר תאריך 1 במאי בתגרור חיוב תשלום עד לסוף הסכם המגורים עליו הסטודנט חתום.
 4. מומלץ לעיין בהסכם האירוח ובתקנון המופיעים כאן.
לשאלות ובירורים ניתן לפנות לעדי מזרחי  adimizrahi1@savion.huji.ac.il

טופס פנייה לוועדת שכר דירה
שם משפחה:שם פרטי:
מספר זהות:
טלפון נייד:טלפון נוסף:
דוא"ל:
מוסד לימודים:
חוג 1:
חוג 2:

שם המעון:שנת מגורים במעונות:רוצה לעזוב בתאריך:
(DD/MM/YYYY)
סיבת הפניה:
אקדמית
כלכלית
רפואית
אחרת:

תיאור הבקשה:


אני מאשר/ת שקראתי את הנהלים הנ"ל

צירוף קובץ
לא נבחר קובץ

​​​​