דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

פנייה לוועדת שכר דירה

​​​hujiLogoNew.JPG 
 

 

huji_dekanat.png 
 
     
 
פנייה לוועדת שכר דירה

דיירי המעונות יקרים,

כדי לאפשר לוועדה לשקול את בקשתך יש למלא את הטופס הבא ולצרף מסמכים התומכים בבקשה.

נא לקרוא את ההנחיות להלן ולפעול לפיהן:

 1. הוועדה דנה בפניות חריגות בלבד!

 2. הבקשות נדונות בפני ועדה הכוללת נציג אגודת הסטודנטים, נציג משרד דיקן הסטודנטים ,נציג הנהלת המעונות.

 3. בסמכות הוועדה לאמת את המידע המפורט בפניה לפי שיקול דעתה.

 4. מומלץ לפנות את המעון במועד המבוקש גם אם טרם התקבלה תשובה מהוועדה.

 5. לטופס הבקשה יש לצרף מסמכים ואישורים מתאימים התומכים בבקשה. ללא מסמכים מתאימים הבקשה לא תדון.

 6. תשובת הוועדה תישלח בדואר אלקטרוני.

 7. יש להגיש את הבקשה לוועדה לפחות חודש מראש. דיוני הוועדה מתקיימים אחת לחודש.

 8. ערעורים:

  1. ניתן להגיש ערעור לכל המאוחר עד לחודש ימים ממועד קבלת החלטת הוועדה.

  2. ניתן לערער על ההחלטה בכתב בפני מנהל המעונות אדריאן קרמר adriank@savion.huji.ac.il

  3. תלמידי האוניברסיטה העברית רשאים לערער פעם נוספת וסופית בכתב בפני דיקן הסטודנטים של האוניברסיטה העברית  פרופ' גיא הרפז   revitalha@savion.huji.ac.il

לשאלות ובירורים ניתן לפנות לרזיאל בר גיל   razielb@savion.huji.ac.il


טופס פנייה לוועדת שכר דירה
שם משפחה:שם פרטי:
מספר זהות:
טלפון נייד:טלפון נוסף:
דוא"ל:
מוסד לימודים:
פוקולטה:


מעוניין לעזוב בתאריך: (תאריך זה מחייב .גם אם הוא חל לפני התכנסות הוועדה וקבלת תשובה ממנה) שם המעון:
(DD/MM/YYYY)
סיבת הפניה:
אקדמית
כלכלית
רפואית
אחרת:

תיאור הבקשה:


אני מאשר/ת שקראתי את הנהלים הנ"ל

צירוף קובץ
לא נבחר קובץ


​​​​