דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

ועדת חריגים

​  

hujiLogoNew.JPG 

 

 

huji_dekanat.png
     


ועדת חריגים


הוועדה הדנה במקרים בהם הסטודנט עבר את מכסת המגורים במעונות ומעוניין להמשיך מגורים.

מכסת שנים מקסימלית למגורים ע"פ תקנון המעונות:

תואר ראשון/בוגר- עד 4 שנים (בתארים מיוחדים שמשך הלימודים בהם ארוך מ-3 שנים, משך הזכאות יהיה עד שנה מעבר לזמן הרשמי של התכנית).

תואר שני/מוסמך – עד 3 שנים.

לימודי השלמה לתואר שני/מוסמך – עד 2 שנים.

תואר דוקטור – עד 5 שנים.

לימודי השלמה לתואר דוקטור – עד 2 שנים.

תקופת זכאות מרבית מצטברת – עד 10 שנים.

נא לקרוא את ההנחיות להלן ולפעול לפיהן:

  1. הוועדה תתכנס אחת לחודש.
  2. הבקשות נדונות בפני ועדה המורכבת : דיקן הסטודנטים, מנהל מעונות ונציג הנהלת המעונות.
  3. תשובת הוועדה תישלח בדואר אלקטרוני.
  4. על מנת שהוועדה תוכל לדון בבקשה נא למלא פרטים מלאים, ללא מידע מלא הוועדה לא תוכל לדון בבקשה.
  5. הוועדה תפנה לפי שיקול דעתה ליחידה האקדמית לקבלת מידע.
  6. במקרים מסוימים, טרם התכנסות הוועדה תבצע פנייה לסטודנט לבירור נוסף.
  7. ניתן לצרף מסמכים תומכים רשמיים נוספים (כגון: אישור אקדמי, אישור מוועדת הוראה, אישורים רפואיים וכדומה).

לשאלות ובירורים ניתן לפנות לרזיאל בר גיל   razielb@savion.huji.ac.il


נא למלא את הפרטים הנדרשים
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות/מספר סטודנט:


שם המעון בו את/ה מתגורר/ת כעת:
מספר השנים בו את/ה מתגורר/ת במעונות:

פירוט לימודים לאורך שנים :
שנת לימודיםחוג א'חוג ב' (אם לא קיים נא לסמן X) תוארפקולטהזכאות לתואר
הערות


האם את/ה מתכוון/ת להצהיר שזו שנת לימודים האחרונה לתואר:
יש לציין את שמות הקורסים/מטלות אקדמיות (ע"פ הופעתן בגיליון הלימודים) הנותרים לסיום התואר:
נא לפרט את הסיבה להמשך מגורים במעונות:


צירוף גיליון ציונים (לפחות 3 שנים אחרונות)
לא נבחר קובץ
צירוף מסמכים נוספים
לא נבחר קובץ

אני מאשר/ת שקראתי את הנהלים הנ"ל