דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

 


טופס ערעור על ציון בחינה
הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית ברחובות
המזכירות לע"ה ותלמידים
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:
נייד:דוא"ל:

מס' הקורס:שם המרצה:
שם הקורס:
סמסטר:תאריך הבחינה:DD/MM/YYYY
מועד:ציון הבחינה:

אני מבקש בדיקה חוזרת של מחברת הבחינה נימוקי:


הבקשה לבדיקה של מחברת הבחינה בטענה של קיפוח אישי
להזכירכם! בעקבות הערעור, ציון הבחינה יכול לרדת, להישאר בעינו או לעלות.
לא נבחר קובץ

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.
קראתי והבנתי את סעיף 7.10 בנהלי הוראה ולימודים בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה

סעיף 7.10 בנהלי הוראה ולימודים בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה