דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

 


הזמנת אישורים
הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית ברחובות
המזכירות לע"ה ותלמידים
תאריך:

עבריתאנגלית
שם פרטי:עבריתאנגלית
שם משפחה:עבריתאנגלית
שם משפחה קודם:
מספר זהות:
כתובת:עיר:
מיקוד:
נייד:דוא"ל:
התחלתי את לימודי בפקולטה בשנת (תש..):
האישור המבוקש:
אישור לתואר:
בוגר|
מוסמך|
דוקטורט
שפת האישור:
אני מבקש לקבל את האישור:
ידוע לי, שקבלת האישור מותנית בכך שהסדרתי חובותיי לאוניברסיטה


מחירי האישורים

סוג האישורשנה נוכחיתשנים קודמות

-------------------------------------------------
אישור לימודים בעבריתחינם30 ש"ח
אישור לימודים באנגלית30 ש"ח30 ש"ח
אישור זכאות לתואר עברית/באנגליתחינם30 ש"ח
גיליון ציונים רשמי עברית/אנגלית (3 עותקים)30 ש"ח70 ש"ח
תרגום תעודה בוגר/מוסמך60 ש"ח70 ש"ח
אישור מיוחד באנגלית לחו"ל115 ש"ח115 ש"ח
גיליון ציונים רשמי בעברית (3 עותקים) למי שקיבל תואר לפני שנת 1980
105 ש"ח
גיליון ציונים רשמי באנגלית (3 עותקים) למי שקיבל תואר לפני שנת 1980
117 ש"ח
תעודת תואר חילופית250 ש"ח250 ש"ח

לא נבחר קובץ
הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.