דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

 


הכשרת קורסים
הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית ברחובות
המזכירות לע"ה ותלמידים
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:

כתובת:עיר:
מיקוד:
נייד:דוא"ל:

תואר:
חוג לימודים:

מבקש להכשיר את הקורסים הבאים:
מס' קורסנלמד בשנה
ידוע לי כי הדבר כרוך בתשלום קנס ובעדכון שכר הלימוד.
לא נבחר קובץ
הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.