דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

 


הכרה בקורס אבן פינה
הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית ברחובות
המזכירות לע"ה ותלמידים
חובה לצרף לבקשה: גיליון ציונים וסילבוס של הקורס/ים המבוקש/ים.
התלמיד מתבקש לשמור עותק של הבקשה המקורית למקרה שיידרש להציגו שנית.
התשובה תשלח אליך לכתובת הדואר האלקטרוני של האוניברסיטה (Mail Huji) כעשרה ימי עבודה מיום הגשת הבקשה.
ההכרה בקורס היא בתנאי שהקורס אינו נחשב לצורך אחר כחלק מדרישות התואר.

פרטי המבקשים
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:

כתובת:עיר:
מיקוד:טלפון:
נייד:דוא"ל:

שנת לימודים:
חוגי הלימודים:
חוגי לימוד קודמים:
מוסד הלימודים:

אבקש להכיר לי בקורסים הבאים במסגרת תכנית אבני פינה בתחום (רוח / חברה / ניסויי):
קורס מס'שם הקורסתחוםנ"ז

לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.