דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

בקשה לפטור על סמך לימודים קודמים - תואר בוגר
תנאים לקבלת זיכויים אקדמיים
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:מין:
נייד:דואר אלקטרוני:

האם מחזיק בזכאות לתואר:
חוג בפקולטה לחקלאות:

רצ"ב גיליון ציונים רשמי מאוניברסיטה / מכללה:
לא נבחר קובץ

הקורסים שלמדתי בגינם אני מבקש לקבל פטור
הקורס הנלמד:מספר קורס:שם הקורס:
קורס מקביל:מספר קורס:שם הקורס:
נא לצרף סילבוס, כולל רשימת קריאה:
לא נבחר קובץ

הקורס הנלמד:מספר קורס:שם הקורס:
קורס מקביל:מספר קורס:שם הקורס:
נא לצרף סילבוס, כולל רשימת קריאה:
לא נבחר קובץ

הקורס הנלמד:מספר קורס:שם הקורס:
קורס מקביל:מספר קורס:שם הקורס:
נא לצרף סילבוס, כולל רשימת קריאה:
לא נבחר קובץ

הקורס הנלמד:מספר קורס:שם הקורס:
קורס מקביל:מספר קורס:שם הקורס:
נא לצרף סילבוס, כולל רשימת קריאה:
לא נבחר קובץ

הקורס הנלמד:מספר קורס:שם הקורס:
קורס מקביל:מספר קורס:שם הקורס:
נא לצרף סילבוס, כולל רשימת קריאה:
לא נבחר קובץ

הקורס הנלמד:מספר קורס:שם הקורס:
קורס מקביל:מספר קורס:שם הקורס:
נא לצרף סילבוס, כולל רשימת קריאה:
לא נבחר קובץ

הקורס הנלמד:מספר קורס:שם הקורס:
קורס מקביל:מספר קורס:שם הקורס:
נא לצרף סילבוס, כולל רשימת קריאה:
לא נבחר קובץ

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים