דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_AVP01

                      

 

 


בקשה להכרה בקורס/ים
הנחיות והבהרות לכתיבת הבקשה
תשובה תשלח אליך לכתובת הדואר האלקטרוני של האוניברסיטה (Mail Huji) בהקדם האפשרי.
במידה והינך מבקש הכרה בקורסים משני תחומי דעת שונים, נא למלא טופס נפרד עבור כל תחום דעת.
במידה והבקשה נוגעת לקורסים שנלמדו מחוץ לאוניברסיטה העברית, נא לצרף גיליון ציונים וסילבוס/ים של הקורסים המבוקשים.

פרטי המבקש
שם משפחה:שם פרטי:
מספר זהות:דוא"ל:
(יש להכניס מספר זהות מלא של 9 ספרות ללא מרווחים או סימנים)
נייד:מין:
שנת לימודים:האם יש לך תואר קודם או תעודה קודמת?
מסלול הלימודים:

האם הגשת בעבר בקשה לפטור מ"אבני פינה"?
האם כבר למדת קורסים במסגרת תכנית אבני פינה"?
אם כן:

שם הקורס:מס. הקורס:נ"ז:שנה"ל:ציון:תחום:
1.
2.
3.

חוג/י הלימודים הנוכחיים

חוג:לתואר:בפקולטה:
1.
2.

חוגי לימודים קודמים:

רצ"ב גיליון ציונים מאוניברסיטת

הקורס/ים, שבגינם את/ה מבקש/ת פטור (יש לצרף סילבוס, כולל רשימת קריאה, לכל קורס):
תחום כלל הקורסים:
קורס מס':שם הקורס:נ"ז:שנה"ל:
מוסד לימודים:*אחר:ציון:
====================================================================
קורס מס':שם הקורס:נ"ז:שנה"ל:
מוסד לימודים:*אחר:ציון:
====================================================================
קורס מס':שם הקורס:נ"ז:שנה"ל:
מוסד לימודים:*אחר:ציון:

נא לצרף סילבוס, כולל רשימת קריאה, וגילון ציונים מלא
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ

הערות (עד 155 תווים):


הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.