דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_CMY02


מעבדות ע"ש בלמונטה - טופס הרשמה
מרכז המעבדות למדעים ע"ש בלמונטה, האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס אדמונד י' ספרא, ירושלים 91904
לברורים בנושא רישום ניתן לפנות לטלפון: 02-6584161, 02-6584548.
לברורים בנושא תשלום בלבד ניתן לפנות לגב' אתי מורדוב, טלפון: 02-6585346.

פרטי התלמיד:
שם פרטי:שם משפחה:
מס ת.ז. (9 ספרות):תאריך לידה:
מין:
שם בית הספר:לומד/ת בכיתה:
טלפון בבית:טלפון נייד:
דוא"ל:

כתובת מגורים:
רחוב:
עיר:מיקוד:

פרטי ההורים:
שם האם:שם האב:
מס ת.ז. אם:מס ת.ז. אב:
טלפון בעבודה:טלפון בעבודה:
טלפון נייד:טלפון נייד:
דוא"ל האם:דוא"ל האב:

תוכנית:
בחר תוכנית:

אישור ההורים:
שם ההורה המאשר:
הריני מאשר/ת לבני/בתי הר"מ להצטרף ללימודים במגמה הנ"ל.

אישור בית הספר:
שם מנהל בית הספר:

העלה אישור בית הספר:
לא נבחר קובץ