דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
נווט למעלה
כניסה

בית הספר לחינוך

:

בקשה לסגירת תואר בוגר


בקשה לסגירת תואר בוגר
בית הספר לחינוך
שם פרטי:שם פרטי באנגלית:
שם משפחה:שם משפחה באנגלית:

יש לרשום את השם כפי שמופיע במידע האישי. אם פרטי השם שונו - יש לצרף תצלום מתעודת זהות.

מספר זהות:מין:
כתובת:עיר:
מיקוד:טלפון:
דוא"ל:

סיימתי את כל חובותיי לתואר בוגר בחוגים:
חוג לימודים:
מסלול:

חוג לימודים:
מסלול:

מיקוד בלימודי חינוך:

קורסים עודפים
מספר קורסשם הקורסמספר הנ"ז

קורסי אבני פינה
מספר קורסשם הקורסתחוםמספר הנ"ז

לא נבחר קובץ
על הקובץ להיות בפורמט PDF

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.
ידוע לי כי לא ניתן יהיה לבצע שינויים לאחר מילוי טופס זה.

ממוצע החוג יוכן תוך שבועיים מיום הגשת בקשה זו ויועבר לטיפול בפקולטה למדעי הרוח / מדעי חברה

תאריך: