דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

בקשה לסגירת תואר בוגר

 

בקשה לסגירת תואר בוגר
בית הספר לחינוך
פרטים אישיים:
שם פרטי:שם פרטי באנגלית:
שם משפחה:שם משפחה באנגלית:

יש לרשום את השם כפי שמופיע במידע האישי. אם פרטי השם שונו - יש לצרף תצלום מתעודת זהות.

מספר זהות:מין:
כתובת:עיר:
מיקוד:טלפון:
דוא"ל:

מסלול לימודים
סיימתי את כל חובותיי לתואר בוגר בחוגים:
חוג לימודים:
מסלול:

חוג לימודים:
מסלול:
תאריך קבלת ציון אחרון בחינוך:בקורס מספר:
קורסי מיקוד
במידה וסיימת במיקוד נא למלא את הפרטים הבאים (במידה ולא בחרת תחום מיקוד , נא לעבור לסעיף הבא)
סיימתי מיקוד בתחום (יש לסמן):
מנהיגות, תהליכים ארגוניים וחברתיים
תהליכים תוך-אישיים ובין-אישיים
הגות חינוכית בעולם משתנה
למידה והוראה בעידן הידע
קורסי המיקוד (12 נ"ז סה"כ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

קורסים עודפים
מספר קורסשם הקורסמספר הנ"ז

קורסי אבני פינה
מספר קורסשם הקורסתחוםמספר הנ"ז

לא נבחר קובץ
על הקובץ להיות בפורמט PDF

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.
ידוע לי כי לא ניתן יהיה לבצע שינויים לאחר מילוי טופס זה.

ממוצע החוג יוכן תוך שבועיים מיום הגשת בקשה זו ויועבר לטיפול בפקולטה למדעי הרוח / מדעי חברה

תאריך: