דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

בקשה למועד מיוחד

 

בקשה למועד מיוחד
בית הספר לחינוך
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:

כתובת:עיר:
מיקוד:טלפון:
נייד:דוא"ל:

חוג לימודים:
חוג לימודים:

בקשה להבחן בקורס/ים

מס' הקורס:שם המרצה:
שם הקורס:

מס' הקורס:שם המרצה:
שם הקורס:

מס' הקורס:שם המרצה:
שם הקורס:

נימוקים לבקשה:

לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ

שימו לב:

יש ליצור קשר עם מזכירות תלמידים כדי לוודא על מועד הבחינה והשעה.
תלמיד שאושרה לו בחינה במועד מיוחד ולא הופיע לבחינה מבלי להודיע על כך מראש, יקבל ציון '0' בבחינה.

הצהרה:

מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.

תאריך: