דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

פנייה כללית לוועדת הוראה

 

פנייה כללית לוועדת הוראה

בית הספר לחינוך

חובה לצרף לבקשה חוות דעת בכתב של ראש החוג.
תשובת הוועדה, תשלח אליך לכתובת הדוא"ל של האוניברסיטה (Mail Huji).

פרטים אישיים

שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:

כתובת:עיר:
מיקוד:טלפון:
נייד:דוא"ל:

פרטי לימודים

חוג/י לימודים:לתואר:בפקולטה:
חוג/י לימודים:לתואר:בפקולטה:

פירוט הבקשה:


לא נבחר קובץ

הצהרה:

מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.

תאריך:

___________________________________________________________________

החלטת ועדת ההוראה של בית הספר לחינוך (לשימוש משרדי)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

תאריך:______________________חתימה:_______________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

החלטת ועדת ההוראה של הפקולטה למדעי הרוח (לשימוש משרדי)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

תאריך:______________________חתימה:_______________________