דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

בקשה להגשת עבודה באיחור


בקשה להגשת עבודה באיחור (ועדת הוראה)

בית הספר לחינוך
יש לצרף קובץ עם אישור המרצה
את הבקשה יש להגיש לפחות שבועיים לפני ה- 30.9
לתשומת לבך! כתוצאה מהגשת עבודה באיחור לאחר ה- 30.9, תיתכן מניעת היכללותך בטקס המסיימים לשנה"ל הנוכחית ו/או היכללותך ברשימת מצטייני דיקן.
אישור הוועדה הינו אקדמי בלבד וחל על עבודות בקורסים מהשנתיים האחרונות בלבד.
בהתאם לנהלים, הגשת עבודה באיחור מחייבת תשלום שכ"ל
ערעורים בנושא שכ"ל ניתן להפנות לוועדה לחלקיות שכ"ל - דיקנט הסטודנטים, טל': 02-5882389.

פרטים אישיים
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:

כתובת:עיר:
מיקוד:טלפון:
נייד:דוא"ל:

פרטי לימודים
חוג/י לימודים:לתואר:בפקולטה:
חוג/י לימודים:לתואר:בפקולטה:

השנה האחרונה בה למדת באוניברסיטה:

פירוט הבקשה:
אבקש להגיש עבודת:במסגרת קורס מס':
שם הקורס:
השנה בה נלמד הקורס:שם המרצה:
------------------------------------------------------------
אבקש להגיש עבודת:במסגרת קורס מס':
שם הקורס:
השנה בה נלמד הקורס:שם המרצה:
------------------------------------------------------------
אבקש להגיש עבודת:במסגרת קורס מס':
שם הקורס:
השנה בה נלמד הקורס:שם המרצה:

נימוקים:

לא נבחר קובץ

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.
אני מצהיר/ה כי ידוע לי שהגשה אחרי ה-31 לדצמבר גוררת הרשמה מחודשת לקורס ותשלום בהתאם.

תאריך:

___________________________________________________________________

החלטת ועדת ההוראה של בית הספר לחינוך (לשימוש משרדי)

הבקשה להגשת עבודה באיחור בקורס__________________________________________

שניתן בשנה"ל:_____________בהיקף:_____________נ"ז אושרה / נדחתה

תאריך:______________________חתימה:_______________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

החלטת ועדת ההוראה של הפקולטה למדעי הרוח (לשימוש משרדי)

הבקשה להגשת עבודה באיחור בקורס__________________________________________

שניתן בשנה"ל:_____________בהיקף:_____________נ"ז אושרה / נדחתה

תאריך:______________________חתימה:_______________________