דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_EDU20

 

בקשה לקבלה למעמד של תלמיד משלים מחקר
א. פרטים אישיים
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:(כולל ספרת ביקורת)

כתובת:עיר:מיקוד:

טלפון נייד:דוא"ל:

ב. לימודים
תואר ראשון
שם המוסד:תאריך סיום לימודים:(DD/MM/YYYY)

חוגי/תחומי הלימוד:1.ציון סופי:

2.ציון סופי:

ציון סופי לתואר:

תואר שני
שם המוסד:תאריך סיום לימודים:(DD/MM/YYYY)

חוג/תחום הלימוד:ציון סופי לתואר:

ג. פרטי הבקשה
שם המנחה לתזה:


העלאת מסמכים:
אישור המנחה
עליך לצרף גיליון ציונים רשמי ומקורי של התואר הראשון והשני
לאחר כל הנתונים שתציג (וכל זאת לפני תחילת שנת הלימודים)

העלאת אישור המנחה:
לא נבחר קובץ

העלאת גיליון ציונים רשמי ומקורי של התואר הראשון:
לא נבחר קובץ

העלאת גיליון ציונים רשמי ומקורי של התואר השני:
לא נבחר קובץ

חובת רישום ותשלום
עלייך להירשם במשרד לקבלת תלמידים (מלק"ת) . ההרשמה מתבצעת דרך אתר האינטרנט של האוניברסיטה שכתובתו: www.huji.ac.il - מלק"ת - הרשמה מקוונת.

תלמידים שסיימו את לימודי התואר הראשון והשני בחו"ל יירשמו במינהל תלמידים במדור תלמידים מחו"ל (אצל גב' אורית קרקובר).

האישור להיות תלמיד במעמד משלים מחקר ניתן לשנת לימודים אחת בלבד !!!

______________________________________________________________________
לשימוש משרדי

______קבלה ללימודי השלמה בהיקף של______ש"ש

______חייב/ת פטור קביל מלימודי אנגלית כשפה זרה ראשונה + שפה זרה שניה________

תאריך________חתימת ועדת הוראה של בית הספר לחינוך_______________