דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_HUM13

ruh3.jpg 


פנייה כללית לוועדת הוראה
הנחיות והבהרות לכתיבת הבקשה
א.חובה לצרף לבקשה חוות דעת בכתב של ראש החוג / יועץ החוג
ב.תשובת הוועדה תשלח אליך לכתובת הדואר האלקטרוני של הואניברסיטה (Mail Huji) כעשרה ימי עבודה מיום הגשת הבקשה.
פרטי המבקש
תאריך:
שם פרטי:עבריתשם משפחה:עברית
מספר זהות:טלפון:
טלפון נייד:
דוא"ל אוניברסיטאי:

חוג לימודים:תואר:פקולטה:

פירוט הבקשה:


חוות דעת בכתב של ראש החוג / יועץ החוג:
לא נבחר קובץ

טפסים נוספים:
לא נבחר קובץ

לא נבחר קובץ

לא נבחר קובץ==============================================================================
לשימוש משרדי
החלטת ועדת ההוראה:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

תאריך:___________________חתימה:___________________