דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_HUM14


בקשה להכרה בקורסים
הנחיות והבהרות לכתיבת הבקשה
א.חובה לצרף לבקשה חוות דעת בכתב של ראש החוג / יועץ אקדמי, גיליון ציונים וסילבוס של הקורס/ים המבוקש/ים.
ב.קורס שהוכר במסגרת אוניברסיטה אחרת ידווח כפטור ללא ציון.
ג.תשובת הוועדה תשלח אליך לכתובת הדואר האלקטרוני של האוניברסיטה (Mail Huji) כעשרה ימי עבודה מיום הגשת הבקשה.
פרטי המבקש
שם פרטי:עבריתשם משפחה:עברית
זהות:טלפון:
טלפון נייד:
דוא"ל אוניברסיטאי:

חוג לימודים:לתואר:בפקולטה:

פרטי הקורסים
מצ"ב גיליון ציונים מאוניברסיטת:
אבקש להכיר לי בקורסים הבאים במסגרת החוג ל:

מס' קורסשם קורסנ"ז

•העלאת קבצים
חוות דעת בכתב של ראש החוג / יועץ אקדמי:
לא נבחר קובץ
גיליון ציונים:
לא נבחר קובץ
סילבוס:
לא נבחר קובץ
טפסים נוספים:
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ==============================================================================
לשימוש משרדי - החלטת ועדת ההוראה
קורס/ים מס':________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
הוכרו/לא הוכרו כזיכוי/כפטור

תאריך:________________
חתימה:________________