דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
נווט למעלה
כניסהבקשה להגשת עבודה סמינריונית בקורס שמוגדר שיעור
הנחיות והבהרות לכתיבת הבקשה
א.חובה לצרף לבקשה חוות דעת בכתב של המרצה בקורס ואישור יועץ החוג.
ב.תשובת הוועדה תשלח אליך לכתובת הדואר האלקטרוני של האוניברסיטה (Mail Huji) כעשרה ימי עבודה מיום הגשת הבקשה.
פרטי המבקש
שם פרטי:עבריתשם משפחה:עברית
מספר זהות:טלפון:
טלפון נייד:דוא"ל אוניברסיטאי:

חוג/י הלימודים:לתואר:בפקולטה:

פרטי הקורס
מס' קורס:שם קורס:
שם המרצה:
שנה בה נלמד הקורס:

פירוט הבקשה:


•העלאת קבצים
חוות דעת בכתב של ראש החוג / יועץ אקדמי:
לא נבחר קובץ
אישור יועץ החוג:
לא נבחר קובץ
מסמך רלוונטי נוסף:
לא נבחר קובץ


==============================================================================
לשימוש משרדי - החלטת ועדת ההוראה
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

תאריך:________________
חתימה:________________