דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
נווט למעלה
כניסהבקשה להבחן במועד מיוחד

הנחיות והבהרות לכתיבת הבקשה
א.תשובת הוועדה תשלח אליך לכתובת הדואר האלקטרוני של האוניברסיטה - Mail Huji
ב.במקרה של קורס שפה יש לצרף לבקשה את אישור המרצה (להורדה לחץ כאן)
ג.יש לצרף אישורים רלוונטיים. בקשה ללא אישורים מתאימים לא תטופל.
ד.תנאים לזכאות במועד מיוחד מפורטים בסעיף 7.4 נוהלי הוראה ולימודים, נא עיין בהם לפני הגשת הבקשה. (לחץ כאן לקריאה)

פרטי המבקש
שם פרטי (עברית):
שם משפחה (עברית):
מספר זהות:
מין:
טלפון:
דוא"ל אוניברסיטאי:

תואר:
חוג לימודים:
סמסטר:

מספר הקורס:
שם הקורס:
שם המורה:

________________________________________________

מועד א':(dd/mm/yyyy)ציון מועד א':(במידה וניגשתי)
________________________________________________

מועד ב':(dd/mm/yyyy) ציון מועד ב':(במידה וניגשתי)
________________________________________________

בקשתי מסתמכת על הסעיף:


הן במועד א' והן במועד ב' נבחנתי בבחינות חובה חופפות לבחינה בקורס הנ"ל :
מועד א' נבחנתי בקורס מס':
מועד ב' נבחנתי בקורס מס':

נימוקים:


אני מאשר שקראתי והבנתי את התקנון להגשת בקשות למועדים מיוחדים.
לחץ כאן למעבר לתקנון

יש למלא את הטופס במלואו ולצרף את המסמכים הנדרשים. טופס שלא ימולא כנדרש או שלא יצורפו המסמכים הרלוונטיים, לא יטופל.

•העלאת קבצים
אישור המרצה:
לא נבחר קובץ

קובץ נוסף 1:
לא נבחר קובץ

קובץ נוסף 2:
לא נבחר קובץ

הקלד קוד אבטחה
==============================================================================
לשימוש משרדי - החלטת ועדת הוראה
ועדת הוראה מאשרת / דוחה את בקשתך.
לאחר קבלת אישור הוועדה עליך לפנות למזכירות החוג לקבלת מועד בחינה.
על פי נוהלי האוניברסיטה, תלמידים שאושרה להם בחינה במועד מיוחד ולא הופיעו לבחינה מבלי להודיע על כך מראש (עד שבוע לפני מועד הבחינה) יקבלו ציון 0 בבחינה.

תאריך:________________
חתימה:________________