דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
נווט למעלה
כניסה

בקשה להכרה בקורסים עבור חילופי סטודנטים לפני יציאה לחו"ל
הנחיות והבהרות לכתיבת הבקשה
א.חובה לצרף לבקשה חוות דעת בכתב של ראש החוג / יועץ אקדמי, יתרת חובות ממזכירות החוג וסילבוס של הקורס/ים המבוקש/ים.
ב.קורס שהוכר במסגרת אוניברסיטה אחרת ידווח כפטור ללא ציון.
ג.תשובת הוועדה תשלח אליך לכתובת הדואר האלקטרוני של האוניברסיטה (Mail Huji) כעשרה ימי עבודה מיום הגשת הבקשה.
ד.שימו לב: יש למלא טופס זה טרם יציאה לחו"ל!
ה.האישור העקרוני מותנה ברישום לקורס חילופי סטודנטים (74101 לסמסטר א' / ב', 74100 – קורס שנתי) מיד עם פתיחת ההרשמה באוניברסיטה העברית.
פרטי המבקש
שם פרטי:עבריתשם משפחה:עברית
מספר זהות:טלפון:
טלפון נייד:דוא"ל אוניברסיטאי:

חוג לימודים:לתואר:בפקולטה:

פרטי הקורסים
אבקש להכיר לי בקורסים הבאים במסגרת החוג ל:

מס' קורסשם קורסנ"ז

•העלאת קבצים
חוות דעת בכתב של ראש החוג / יועץ אקדמי:
לא נבחר קובץ
יתרת חובות:
לא נבחר קובץ
סילבוס:
לא נבחר קובץ
טפסים נוספים:
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ


==============================================================================
לשימוש משרדי - החלטת ועדת ההוראה
קורס/ים מס':________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
הוכרו/לא הוכרו כזיכוי/כפטור

תאריך:________________
חתימה:________________