דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_HUM18

 
ruh3.jpg

בקשה להכרה בקורסים עבור חילופי סטודנטים לפני יציאה לחו"ל
הנחיות והבהרות לכתיבת הבקשה
א.חובה לצרף לבקשה חוות דעת בכתב של ראש החוג / יועץ אקדמי, יתרת חובות ממזכירות החוג וסילבוס של הקורס/ים המבוקש/ים.
ב.קורס שהוכר במסגרת אוניברסיטה אחרת ידווח כפטור ללא ציון.
ג.תשובת הוועדה תשלח אליך לכתובת הדואר האלקטרוני של האוניברסיטה (Mail Huji) כעשרה ימי עבודה מיום הגשת הבקשה.
ד.שימו לב: יש למלא טופס זה טרם יציאה לחו"ל!
ה.האישור העקרוני מותנה ברישום לקורס חילופי סטודנטים (74101 לסמסטר א' / ב', 74100 – קורס שנתי) מיד עם פתיחת ההרשמה באוניברסיטה העברית.
פרטי המבקש
שם פרטי:עבריתשם משפחה:עברית
מספר זהות:טלפון:
טלפון נייד:
דוא"ל אוניברסיטאי:

חוג לימודים:לתואר:בפקולטה:

פרטי הקורסים
אבקש להכיר לי בקורסים הבאים במסגרת החוג ל:

מס' קורסשם קורסנ"ז

•העלאת קבצים
חוות דעת בכתב של ראש החוג / יועץ אקדמי:
לא נבחר קובץ
יתרת חובות:
לא נבחר קובץ
סילבוס:
לא נבחר קובץ
טפסים נוספים:
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ


==============================================================================
לשימוש משרדי - החלטת ועדת ההוראה
קורס/ים מס':________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
הוכרו/לא הוכרו כזיכוי/כפטור

תאריך:________________
חתימה:________________