דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_HUM20

 
ruh3.jpg

בקשה לעבור למסלול המחקרי בתואר מוסמך
הנחיות והבהרות לכתיבת הבקשה
א.יש לצרף מסמכים רלוונטיים לפנייה, פנייה חסרה לא תטופל.
ב.אישור על ביצוע יישלח לדוא"ל האוניברסיטאי שלך תוך כעשרה ימי עבודה.
ג.לשאלות ניתן לפנות למיכל שבו, רכזת המוסמך בטלפון 02-5883852 או בדוא"ל michalbro@savion.huji.ac.il
פרטי המבקש
תאריך:
שם פרטי:עבריתשם משפחה:עברית
מספר זהות:טלפון:
טלפון נייד:
דוא"ל אוניברסיטאי:

חוג לימודים:

• מעבר למסלול המחקרי על סמך תואר בוגר סגור

ממוצע 85 בחוג
ממוצע 85 סופי לתואר בוגר

מסמכים נדרשים לבקשה:
בוגרי האוניברסיטה העברית- אין צורך בצירוף מסמכים
בוגרים ממוסד לימודים אחר- יש לצרף אישור זכאות וגיליון ציונים

• מעבר למסלול המחקרי ע"ס ממוצע השלמות למוסמך

12 נ"ז ומעלה
ממוצע 85 בתואר בוגר
ממוצע 85 בקורסי השלמות

פחות מ-12 נ"ז
ממוצע 90 בתואר בוגר
ממוצע 90 בקורסי השלמות

מסמכים נדרשים לבקשה: גיליון ציונים חתום ע"י מזכירת החוג

• מעבר למסלול המחקרי ע"ס לימודי מוסמך בהיקף 20 נ"ז במסלול הלא מחקרי

בקשה לעבור למסלול המחקרי צריכה לכלול את המסמכים הבאים:
1.אישור ממזכירות החוג על עמידה בתנאי המעבר בכל הנוגע לקורסים (20 נ"ז קורסי מוסמך בממוצע 85 ומעלה וכן עמידה בשפה מחקרית ברמת מתחילים).
2.אישור מנחה על הנחייה ' (להורדה לחץ כאן)

טופס זה חתום ע"י המנחה, התלמיד/ה וראש החוג ובו פירוט של נושא העבודה הסמינריונית בעלת אופי מחקרי של התלמיד/ה.

לתשומת לבך:
1.ככלל, לא ניתן להכיר בקורסי בוגר במסלול המחקרי.
ניתן להגיש בקשות חריגות לוועדת ההוראה להכרה בקורסי בוגר (עד 4 נ"ז) במסלול המחקרי ובתנאי שהמנחה מאשר שקיים קשר ישיר בין הקורס לנושא המחקר.
2.ייתכנו שינויים בגובה שכ"ל.

אנא בחר באחת מהאפשרויות הבאות:


לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ
לא נבחר קובץ







==============================================================================
לשימוש משרדי
החלטת ועדת ההוראה:_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

תאריך:___________________חתימה:___________________