דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
נווט למעלה
כניסה

הפקולטה למשפטים

:

בקשה למועד מיוחד


בקשה למועד מיוחד
הפקולטה למשפטים
תאריך:

חשוב! על מנת לוודא את הזכאות לבחינה במועד בנהלי הוראה ולימודים בפקולטה למשפטים (לחץ כאן לקריאה)

שם פרטי (עברית):שם משפחה (עברית):
מספר זהות:מין:
טלפון:דוא"ל אוניברסיטאי:

תואר:
חוג לימודים:
*אחר:
חוג לימודים נוסף:


מספר הקורס:שם המורה:סמסטר:אבני פינה:

שם הקורס:

________________________________________________

מועד א':נגשתי לבחינה:ציון מועד א':(במידה וניגשתי)

(DD/MM/YYYY)
לא ניגשתי עקב:

________________________________________________

מועד ב':נגשתי לבחינה:ציון מועד ב':(במידה וניגשתי)

(DD/MM/YYYY)
לא ניגשתי עקב:

________________________________________________

סיבת הגשת הבקשה:*
*נא לצרף אישור אם רלוונטי

לא נבחר קובץ
על הקובץ להיות בפורמט PDF

נימוקי הבקשה:


הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים
קראתי והבנתי את פרק ט', סעיף 10 בקראתי והבנתי את פרק ט', סעיף 10 בתקנון הפקולטה למשפטים

תקנון הפקולטה למשפטים
הקלד קוד אבטחה
​​​​​​​​​​​​