דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

בקשה למועד מיוחד

 


בקשה למועד מיוחד
הפקולטה למשפטים
תאריך:
חשוב! על מנת לוודא את הזכאות לבחינה במועד בנהלי הוראה ולימודים בפקולטה למשפטים (לחץ/י כאן לקריאה)
שם פרטי (עברית):שם משפחה (עברית):
מספר זהות:מין:
טלפון:דוא"ל אוניברסיטאי:

תואר:
חוג לימודים:
*אחר:
חוג לימודים נוסף:


מספר הקורס:שם המורה:סמסטר:אבני פינה:

שם הקורס:

מועד א':(DD/MM/YYYY)נגשתי לבחינה:
ציון מועד א':(במידה וניגשתי)
לא ניגשתי עקב:

מועד ב':(DD/MM/YYYY)נגשתי לבחינה:
ציון מועד ב':(במידה וניגשתי)
לא ניגשתי עקב:

סיבת הגשת הבקשה:*
**מספר הקורס המתנגש:**מועד ההתנגשות:DD/MM/YYYY
*נא לצרף אישור אם רלוונטי
לא נבחר קובץ
על הקובץ להיות בפורמט PDF

נימוקי הבקשה:


הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים
קראתי והבנתי את פרק ט', סעיף 10 בקראתי והבנתי את פרק ט', סעיף 10 בתקנון הפקולטה למשפטים

תקנון הפקולטה למשפטים
תשובה תשלח לתלמיד לכתובת הדוא"ל האוניברסיטאי


​​​​​​​​​​​​