דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
נווט למעלה
כניסה

הפקולטה למשפטים

:

בקשה חריגה לסגן הדיקן


בקשה חריגה לסגן דיקן
תאריך:
שם פרטי (עברית):שם משפחה (עברית):
מספר זהות:מין:
טלפון:דוא"ל אוניברסיטאי:
שנת לימודים לתואר:

תואר:
חוג לימודים:

נושא הבקשה:
מספר הבקשה:

פירוט הבקשה:


נסיבות מיוחדות:


אישורים רלוונטיים לבקשה:

לא נבחר קובץ

תשובת הועדה תשלח אליך לכתובת הדוא"ל האוניברסיטאי
​​​​​​