דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

בקשה חריגה לסגן הדיקן


בקשה חריגה לסגן הדיקן להוראה
תאריך:
שם פרטי (עברית):שם משפחה (עברית):
מספר זהות:מין:
טלפון:דוא"ל אוניברסיטאי:
שנת לימודים לתואר:

תואר:
חוג לימודים:

נושא הבקשה:
מספר הבקשה:

פירוט הבקשה:

שימו לב, לבקשה לארכת זמן להגשת סמינריון יש לצרף את אישור המרצה לבקשה. אישור לדחייה מעבר ליום 31.12 יחייב רישום לקורס ותשלום נוסף בעבורו.

אישורים רלוונטיים לבקשה:

לא נבחר קובץ

​​​​​​