דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

בקשה חריגה לסגן הדיקן


בקשה חריגה לסגן הדיקן להוראה
תאריך:
שם פרטי (עברית):שם משפחה (עברית):
מספר זהות:מין:
טלפון:דוא"ל אוניברסיטאי:
שנת לימודים לתואר:

תואר:
חוג לימודים:

נושא הבקשה:
מספר הבקשה:

פירוט הבקשה:


לבקשת ארכה בהגשת סמינריון, יש לציין את מועד הגשת העבודה המקורי, כפי שנמסר ע"י המרצה:
DD/MM/YYYY
לבקשת ארכה בהגשת סמינריון, יש לציין את משך הארכה שניתן ע"י המרצה. חובה לצרף מטה את האישור מהמרצה:

שימו לב, לבקשה לארכת זמן להגשת סמינריון חובה לצרף את אישור המרצה לבקשה.
אישורים רלוונטיים לבקשה:
לא נבחר קובץ

​​​​​​