דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
נווט למעלה
כניסה

הפקולטה למשפטים

:

בקשה לפתור / זיכוי


Version 2.5 - 14 August 2019

Web part Configurations

XML file path: \\ekeksql00\sp_resources$\FRM\LAW\default
XML file name: DynamicFormTest.xml
Create lists: True
Create destination list columns: True
---------------------------------
Looking for user in AD

Active Directory Configurations

EXCEPTION THROWN

At: Loaing user AD object
Message: Object reference not set to an instance of an object.
Loading XML file

EXCEPTION THROWN

At: Load form from XML
Message: Could not find file '\\ekeksql00\sp_resources$\FRM\LAW\default\DynamicFormTest.xml'.
​​