דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

בקשה לקבלה לשנה ב'


בקשה לקבלה לשנה ב
פרטים אישיים
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:מין:
מספר טלפון:דוא"ל:

מעוניין/ת להירשם לחוג:


לימודים אקדמיים קודמים:
שם מוסד הלימודים הקודם:שם החוג:

חובה לצרף גיליונות ציונים, אישור על ציון פסיכומטרי וסילבוסי הקורסים שנלמדו עד כה במשפטים:

גליונות ציונים רשמיים:
לא נבחר קובץ

אישור על ציון פסיכומטרי:
לא נבחר קובץ

סילבוסי הקורסים שנלמדו עד כה במשפטים:
לא נבחר קובץ

פירוט הבקשה:


הקבלה מותנת בהצגת גיליון ציונים ואישור ציון פסיכומטרי מקוריים למזכירות ההוראה.
תשובת הפקולטה תשלח אליך לכתובת הדוא"ל כפי שתופיע בטופס זה.
​​​​