דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

בקשה להקפאת/הפסקת לימודים


בקשה להקפאת/הפסקת לימודים
פרטים אישיים
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:מין:
מספר טלפון:דוא"ל אוניברסיטאי:
שנה לתואר:

חוג לימודים:


נושא הבקשה:


נסיבות מיוחדות:

​​​​​