דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_LAW20


בקשה למועד נוסף בשנה עוקבת
הפקולטה למשפטים
תאריך:
בקשה זו מיועדת אך ורק לתלמיד/ה זכאי/ת למועד מיוחד שלא ניגש/ה אליו מסיבה מזכה, לפי תקנון הפקולטה למשפטים

פרטי התלמיד/ה
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:מין:
טלפון:דוא"ל אוניברסיטאי:

תואר:
חוג לימודים:
אחר:
חוג לימודים נוסף:

פרטי הקורס בו קיבלתי מועד מיוחד:
מספר הקורס:שם המורה:
סמסטר:אבני פינה:
שם הקורס:
שנת לימוד הקורס:
הייתי זכאי/ת למועד מיוחד עקב:
עד 255 תווים, כולל רווחים
לא ניגשתי למועד מיוחד עקב:
עד 255 תווים, כולל רווחים
*נא לצרף אישור אם רלוונטי
פרטי הקורס אליו אני רוצה לגשת:
מספר הקורס:שם המורה:
סמסטר:אבני פינה:
שם הקורס:
שנת לימוד הקורס:
מועד אליו אני רוצה לגשת:

הערות:


לא נבחר קובץ
על הקובץ להיות בפורמט PDF

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים
קראתי והבנתי את פרק ט', סעיף 10 בקראתי והבנתי את פרק ט', סעיף 10 בתקנון הפקולטה למשפטים

תקנון הפקולטה למשפטים
תשובה תשלח לתלמיד לכתובת הדוא"ל האוניברסיטאי