דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_PREP13


בקשה לוועדת חריגים לקבלה למכינה
חשוב! בקשות לוועדת חריגים יטופלו רק לאחר ביצוע הרשמה למכינה ותשלום דמי רישום וטיפול.

שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:מין:
טלפון:דוא"ל:

מסלול לימודים מבוקש במכינה:

נתונים לגבי ציון הבחינה הפסיכומטרית:
האם נבחנת?
אם לא, אבחן במועד:(DD/MM/YYYY)
אם כן, להלן הציונים:
ציון רב תחומי:ציון כמותי:
ציון מילולי:ציון אנגלית:

חוג לימודים מבוקש באוניברסיטה לאחר סיום המכינה:


נימוקים לבקשה (ניתן לעלות קובץ מצורף):


העלאת מסמכים נלוים:
ציוני בחינה פסיכומטרית
לא נבחר קובץ
מסמך בגרות/גליון ציונים
לא נבחר קובץ
מסמכים רלוונטים לאימות הנסיבות המופיעות בנימוקים לבקשה
לא נבחר קובץ

הצהרה:
אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים ומדויקים
​​