דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_PREP12

mechina.png


טופס בקשה למועד מיוחד
חשוב! על מנת לוודא את הזכאות לבחינה במועד מיוחד יש לקרוא את סעיף 7.4 בתקנון נה"ל

שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:מין:
טלפון:דוא"ל:

מסלול לימודים:

פרטי הקורס בו אני מבקש/ת מועד מיוחד:
מספר הקורס:שם הקורס:
שם המורה:

מועד א'
תאריך הבחינה:(DD/MM/YYYY)

אם ניגשתי, ציון:
אם לא ניגשתי, סיבה:

מועד ב'
תאריך הבחינה:(DD/MM/YYYY)

אם ניגשתי, ציון:
אם לא ניגשתי, סיבה:

הבקשה מוגשת עקב:
נא לצרף אישור:
לא נבחר קובץ
נימוק הבקשה:

הצהרה:
אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים ומדויקים
קראתי והבנתי את הסעיף 7.4 בתקנון נה"ל
סעיף 7.4 בתקנול נה"ל