דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
נווט למעלה
כניסה

הגשת מאמר לשיפוט
פרטים אישיים
שם פרטי:שם משפחה:
שם פרטי באנגלית:שם משפחה באנגלית:
מספר ת.זהות:טלפון נייד:
טלפון נוסף:מעמד אקדמי:
דוא"ל:

שם המוסד האקדמי:
פקולטה:
חוג:

פרטי המאמר
כותרת המאמר בעברית:
כותרת המאמר באנגלית:
מספר מילים:
מועד כתיבת המאמר:(חודש ושנה - MM/YYYY)

האם המאמר פורסם בעבר:
■ אם כן, באיזו שפה:
■ היכן פורסם:
■ באיזו שנה פורסם:

האם המאמר עבר שיפוט אקדמי:
אם המאמר עבר שיפוט, באיזו מסגרת:

למשלוח המאמר כקובץ מצורף אנא בחרו קובץ ולחצו על Upload
לא נבחר קובץ


הקלד קוד אבטחה