דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

שיבוץ בהכשרה מקצועית - מגמה פרטנית - שנה ב'שיבוץ בהכשרה מקצועית - מגמה פרטנית – בוגר-שנה ב'/השלמה למוסמך-שנה א'

אנא בחר/י:

פרטים אישיים
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:תאריך לידה:(DD/MM/YYYY)
ארץ לידה:שנת עליה:
מצב משפחתי:גילאי ילדים:
שפת אם:שפות נוספות:

פרטי התקשרות
כתובת:עיר:
מיקוד:טלפון:
נייד:דוא"ל:

בקיץ
כתובת:עיר:
טלפון:

האם צפוי שינוי במקום המגורים שלי במהלך השנה?

מעורבות חברתית שנה א'
הסוכנות
האוכלוסייה המקבלת את השרות
שם המדריך

הכשרה מקצועית קודמת לסטודנט/ית שחוזר/ת על ההכשרה:
מרכז הלמידה
הסוכנות
המדריך

* נא לבחור חמישה מרכזי למידה שונים בהם היית רוצה להיות משובץ.
* על אף שנעשים מאמצים רבים המדור אינו מתחייב לשבץ את הסטודנט באחת מהאפשרויות שנבחרו
* אין משמעות לסדר בחירת האפשרויות.
לפירוט על מרכזי הלמידה ומס' דוגמאות לסוכנויות לחץ כאן

בחירת חמישה מרכזי למידה לשיבוץ
1.מרכז למידה:
2.מרכז למידה:
3.מרכז למידה:
4.מרכז למידה:
5.מרכז למידה:

האם אני מעדיף מקום הכשרה באזור המרכז?
האם יש לך מגבלה פיזית, נפשית או אחרת?
סטודנטים עם מוגבלויות מוזמנים, אם מעוניינים בכך, לציין באם קיימת מוגבלות, מה אופייה ומה ההתאמות הדרושות להם ככל שנדרשות. מטרתו של סעיף זה הינה לאפשר לנו לעשות התאמה בשיבוץ, בין מקום ההכשרה לבין הסטודנט, מבחינת נגישות ומבחינת מהות ההכשרה. לא ייעשה שימוש במידע הנמסר בנושא, פרט למטרות הנ"ל, והמידע לא יימסר לצד ג' (פרט לגורם ההכרחי במקום ההכשרה המעשית) ללא אישור מפורש מהסטודנט
אם כן, איזו?


האם ידוע לי מראש על הפסקה שאאלץ לקחת במהלך שנת הלימודים?
אם כן, אנא פרט/י?


יש לצרף לבקשה תמונת פספורט:
לא נבחר קובץ

פניות מיוחדות:
לא נבחר קובץ

הערה: סטודנט/ית אשר מסיבה כל שהיא לא ת/יכול לעשות הכשרה מקצועית בשנת הלימודים, חייב/ת להודיע על כך בהקדם, למדור להכשרה מקצועית.

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.