דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
נווט למעלה
כניסה

בית הספר לעבודה סוציאלית

:

שיבוץ בהכשרה מקצועית - מגמה פרטנית - שנה ג'שיבוץ בהכשרה מקצועית - מגמה פרטנית – בוגר-שנה ג'/השלמה למוסמך-שנה ב'פרטים אישיים
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:תאריך לידה:(DD/MM/YYYY)
ארץ לידה:שנת עליה:
מצב משפחתי:גילאי ילדים:
שפת אם:שפות נוספות:

פרטי התקשרות
כתובת:עיר:
מיקוד:טלפון:
נייד:דוא"ל:

בקיץ
כתובת:עיר:
טלפון:

מעורבות חברתית שנה א'
הסוכנות
האוכלוסייה המקבלת את השרותהמדריך

הכשרה מקצועית שנה ב':
מרכז למידה
הסוכנות
המדריך

שנה ג' לסט' שחוזר/ת על ההכשרה:
מרכז למידה
הסוכנות
המדריך

נא לבחור ארבעה מרכזי למידה שונים ולציין שתי סוכנויות מועדפות בכל מרכז.
רכזת ההכשרה המקצועית תשתדל לשבץ אותך באחת הסוכנויות שביקשת, אך אין בכך התחייבות.
לפירוט על מרכזי הלמידה והסוכנויות לחץ כאן

העדפות לשיבוץ
1.מרכז למידה:

סוכנות:א.


ב.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.מרכז למידה:

סוכנות:א.


ב.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.מרכז למידה:

סוכנות:א.


ב.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.מרכז למידה:

סוכנות:א.


ב.

האם קיבלת אחת מבקשותיך למרכז למידה בשנה ב'?
האם יש לך הגבלה פיזית או אחרת?
אם כן, איזו?


יש לצרף לבקשה תמונת פספורט:
לא נבחר קובץ

פניות מיוחדות:
לא נבחר קובץ

הערה: סטודנט/ית אשר מסיבה כל שהיא לא ת/יכול לעשות הכשרה מקצועית בשנת הלימודים, חייב/ת להודיע על כך בהקדם, למדור להכשרה מקצועית.

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.הקלד קוד אבטחה