דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
נווט למעלה
כניסה

בית הספר לעבודה סוציאלית

:

טופס שיבוץ - מעורבות חברתיתטופס שיבוץ - מעורבות חברתית - בית הספר לעבודה סוציאלית
פרטים אישיים ופרטי התקשרות
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:גיל:
שפת אם:מין:

כתובת:עיר:
מיקוד:טלפון:
נייד:דוא"ל:

חובה לציין 5 עדיפויות (לפי הרשימה). בהיעדר 5 עדיפויות - ייעשה השיבוץ על בסיס מקום פנוי!
עדיפות ראשונה:
עדיפות שנייה:
עדיפות שלישית:
עדיפות רביעית:
עדיפות חמישית:

אם אתה מתנדב / עובד בשירות סוציאלי בהווה? אם כן, פרט וציין האם ברצונך לבחור במקום זה כאחת העדיפויות (עד 3 שורות):

מגבלות פיזיות:

בקשות מיוחדות:
1.
2.

יש להוסיף תמונה:
לא נבחר קובץ

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.הקלד קוד אבטחה