דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

טופס שיבוץ - מעורבות חברתיתטופס שיבוץ - מעורבות חברתית - בית הספר לעבודה סוציאלית
פרטים אישיים ופרטי התקשרות
שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:גיל:
שפת אם:מין:

כתובת:עיר:
מיקוד:טלפון:
נייד:דוא"ל:

חובה לציין 5 עדיפויות (לפי הרשימה). בהיעדר 5 עדיפויות - ייעשה השיבוץ על בסיס מקום פנוי!
עדיפות ראשונה:
עדיפות שנייה:
עדיפות שלישית:
עדיפות רביעית:
עדיפות חמישית:

הערות ובקשות:

האם יש לך מגבלה פיזית, נפשית או אחרת?
סטודנטים עם מוגבלויות מוזמנים, אם מעוניינים בכך, לציין באם קיימת מוגבלות, מה אופייה ומה ההתאמות הדרושות להם ככל שנדרשות. מטרתו של סעיף זה הינה לאפשר לנו לעשות התאמה בשיבוץ, בין מקום ההכשרה לבין הסטודנט, מבחינת נגישות ומבחינת מהות ההכשרה. לא ייעשה שימוש במידע הנמסר בנושא, פרט למטרות הנ"ל, והמידע לא יימסר לצד ג' (פרט לגורם ההכרחי במקום ההכשרה המעשית) ללא אישור מפורש מהסטודנט

יש להוסיף תמונה:
לא נבחר קובץ

הצהרה:
מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.