דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_SSW11


מעורבות חברתית: משובי סטודנטים
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית
סטודנטים יקרים, משוביכם חשובים ומהווים בסיס לתכנון השנה הבאה במעורבות. הם יועברו במרוכז (ללא שמות) לרכזים אך ורק לאחר שיתקבלו הערכותיהם לגבי פעילותכם השנה. כתיבת המשוב חובה, אך במידה והינכם מתנגדים להעברתו לרכז גם לאחר קבלת ההערכה נא לציין זאת במפורש !

שם פרטי:שם משפחה:
מספר זהות:דוא"ל:

שם המדריך:
שם הסוכנות:

היבטים טובים בסוכנויות המעורבות ובהדרכה:


היבטים בעיתיים:


הזדמנויות לימודיות שניתנו לך במעורבות מלבד ההדרכה
(אוריינטציות, קורסים, הרצאות, ימי עיון, מאמרים רלוונטיים, ישיבות צוות, השתלמויות, הצגות מקרה, פעילות עם הפונים, וכד):


אנא בחר במספר המציין את הערכתך הכללית להתנסותך במעורבות החברתית בסולם היורד שלפניך:

הערכה נמוכה ביותר = 1 | הערכה גבוהה ביותר = 10