דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

FRM_SSW13


שאלון משוב על הכשרה מקצועית
בית הספר לעבודה סוציאלית
מרכז הלמידה:שם הסוכנות:שם המדריך:
שם פרטי:שם משפחה:שנת הלימוד בהכשרה:

רבה ביותררבהבינוניתמועטהמועטה ביותר
| 10 | 9 || 8 | 7 || 6 | 5 || 4 | 3 || 2 | 1 |

1.באיזו מידה נשמרה מסגרת הדרכה קבועה ומסודרת?
2.באיזו מידה ההדרכה הייתה מתוכננת ומאורגנת?
3.באיזו מידה המדריך העיר הערות (בכתב ובע"פ) על הדוחות שמסרת?
4.באיזו מידה תרמה ההדרכה לפיתוח ידע ומיומנות מקצועית?
5.באיזו מידה תרמה ההדרכה להקניית ערכים מקצועיים?
6.באיזו מידה תרמה ההדרכה להבנתך את תפקיד העו"ס?
7.באיזו מידה ענה המדריך לשאלות והתייחס לסוגיות שהעלת בפגישות ההדרכה?
8.באיזו מידה התייחס המדריך לביקורת שהעלת בפגישות ההדרכה?
9.באיזו מידה היית שבע/ת רצון מיחסי מדריך – מודרך?
10.באיזה מידה הרגשת שאתה יכול להעלות בפתיחות תכנים ורגשות?
11.ממה היית שבע/ת רצון וממה לא היית שבע/ת רצון ביחסי מדריך – מודרך?

12.האם ההדרכה שקבלת התאימה לצרכיך הלימודיים (התייחסות לשוני תרבותי, הבדל גישה, השקפת עולם)?

13.באיזו מידה היית שבע/ת רצון מהסוכנות כמקום הכשרה?
14.ממה היית שבע/ת רצון וממה לא היית שבע/ת רצון בסוכנות?

15.באיזו מידה הסוכנות אפשרה לך להשתלב בצוות?
16.באיזו מידה היו בסוכנות הזדמנויות לימודיות מעבר להדרכה אישית וסדנא?
17.באיזו מידה התכנים הספציפיים שהועלו בסדנא תרמו להתנסות הלימודית שלך?
18.באיזו מידה תרמה הסדנא להקניית ידע וכלים לחשיבה מקצועית?
19.באיזו מידה הועברו הסדנאות בצורה מעניינת?
20.באיזו מידה הייתה התייחסות למשוב השוטף של הסטודנטים על הסדנאות?
21.באיזו מידה הייתה הסדנא מתוכננת ומאורגנת?
22.באיזו מידה התכנים וההזדמנויות הלימודיות שניתנו במסגרת הפרויקט תרמו להתנסות הלימודית שלך?
23.מה הערכתך הכללית את ההכשרה המקצועית על כל מרכיביה ( ההדרכה - הסוכנות - הסדנא )
24.באיזה מידה היה לך קשר עם הרכז/ת?

פרט/י: (פגישות יזומות על ידי הרכז, המדריך, ביוזמתך, אימיילים, טלפונית)

25.באיזה מידה היקף הקשר הלם את צרכיך?

פרט/י:

26.באיזה מידה את/ה מכיר/ה את תחומי אחריותו של הרכז/ת?

פרט/י:

27.באיזה מידה הינך שבע/ת רצון מהקשר עם הרכז/ת?

פרט/י:

28.באיזה מידה הרגשת שאת/ה יכול/ה להעלות קשיים/סוגיות מול הרכז?

פרט/י נושאים שהעלת מול הרכז:

29.ממה נתרמת בהכשרה?

30.מה לא ענה על ציפיותיך בהכשרה?

31.מה היתה חווייתך בהתנסות בתקופת הקורונה?

32.בהתבוננות לאחור, כיצד לדעתך ניתן היה לשפר את הלמידה וההתפתחות המקצועית שלך בתקופה זו?

33.תאר/י את הקשר שהיה לך במהלך השנה עם המדור להכשרה מקצועית

34.נשמח לקבל הצעה/ות לשיפור או שינוי בקשר שהיה לך עם המדור במהלך השנה

35.הערות או הצעות: