דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה

סגירת תואר בוגר
בית הספר לעבודה סוציאלית
יש למלא טופס זה רק לאחר בדיקת גיליון הציונים הלא רשמי שנשלח אליך במייל
רק לאחר קבלת הטופס המלא יונפק אישור זכאות
לאחר הנפקת אישור הזכאות וגיליון הציונים לא יהיה ניתן לערער עליהם או לשנותם

שפה:שם פרטי:שם משפחה:
עברית:
אנגלית:
ערבית:
* אם שמך המלא כיום אינו השם בו נרשמת לאוניברסיטה, יש לצרף צילום תעודת זהות עדכני.
מספר זהות:
כתובת:
טלפון:נייד:
דוא"ל:

אבקש להוציא לי אישור זכאות לתואר בוגר (נא לבחור את הפרטים הרלוונטיים):
עבודה סוציאלית
במסלול:
אם סימנת תוכנית משולבת עם הפקולטה למדעי הרוח/חברה, נא לציין את שם החוג:

במידה ולמדת בתוכנית המשולבת, יש לוודא כי החוג השני מעביר את השקלול הסופי שלכם לתואר למזכירות תוכנית הבוגר.


להלן הערותיי לתדפיס (אם יש קורסים עודפים נא לציין כאן):


לא נבחר קובץ
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים.